Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2016 privind stabilirea impozitelor si taxele locale pentru anul 2017 2016-12-12
26 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-12-12
25 / 2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jugureni 2016-11-04
24 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-11-04
23 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-10-17
22 / 2016 de continuare a parteneriatului Consiliului local Jugureni cu CJ PRahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Construire priza captare izvor com. Jugureni" 2016-09-23
21 / 2016 privind numirea in consiliul de administratie al Scolii gimnaziale a comunei Jugureni, a reprezentantului CL Jugureni 2016-09-23
20 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-09-23
19 / 2016 privind incheierea parteneriatului Consiliului local Jugureni cu CJ PRahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Construire priza captare izvor com. Jugureni" 2016-08-16
16 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-08-16
14 / 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadul Consiliului local Jugureni 2016-06-24
13 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-24
12 / 2016 privind declararea Consiliului ca "legal constituit" 2016-06-24
11 / 2016 privind validarea mandatelor de consilieri 2016-06-24
10 / 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali 2016-06-24
Înapoi