Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-06-15
9 / 2016 privind incheierea parteneriatului Consiliului local Jugureni cu CJ PRahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Construire camin cultural - com. Jugureni" 2016-04-06
8 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-04-06
7 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-03-23
6 / 2016 privind aprobarea documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL - aprobare PUZ "Construire camin in localitatea Jugureni com. Jugureni 2016-02-05
5 / 2016 privind reorganizarea retelei scolare din comuna Jugureni, jud. Prahova pentru anul scolar 2016-2017 2016-02-05
4 / 2016 privind modificarea si completarea HCL 13/2015 privind inchirierea pasunilor comunei Jugureni, in suprafata de 272ha apartinand domeniului privat al comunei, situate in extravilanul comunei Jugureni pentru pasunatul bovinelor si ovinelor 2016-02-05
3 / 2016 privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2016-02-05
2 / 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 2016-02-05
1 / 2016 privind acoperirea golului temporar de casa a sectiunii de dezvoltare cu suma de 1.00lei din excedentul anului precedent 2016-01-08
34 / 2015 privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2016 2015-11-20
33 / 2015 privind aprobarea realizarii investitiei "Captarea apai potabile din izvorul Niscov (punct Vana) pentru asigurarea cantitatii de apa potabila necesara pentru satele din com. Jugureni, jud. Prahova" 2015-11-20
32 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-11-20
31 / 2015 privind modificarea HCL nr. 6 / 2013 privind comisiile de specialitate 2015-10-13
30 / 2015 privind modificarea HCL nr. 5 / 28.02.2013 privind constituirea Consiliului Local 2015-10-13
Înapoi