Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/juguren/public_html/system/library/session.php on line 8Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/juguren/public_html/system/library/session.php on line 9Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/juguren/public_html/index.php:57) in /home/juguren/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/juguren/public_html/index.php:57) in /home/juguren/public_html/system/library/session.php on line 12 Primăria Jugureni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2015 privind aprobarea consumului lunar de carburant necesar pentru autoturismul din dotarea Consiliului local al comunei Jugureni 2015-06-22
17 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-06-22
16 / 2015 privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta, in intravilan si extravilan 2015-05-28
15 / 2015 privind aprobarea regulamentului de inregistrare a mopedelor, masinilor si utilajelor autopropulsate sau tractate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere tractoare care nu se supun inmatricularii 2015-05-28
14 / 2015 privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat din sectorul agricol si eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015-05-28
13 / 2015 privind inchirierea pasunilor comunei Jugureni, in suprafata de 272ha apartinand domeniului privat al comunei, situate in extravilanul comunei Jugureni pentru pasunatul bovinelor si ovinelor 2015-05-28
12 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-03-20
11 / 2015 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Jugureni 2015-03-06
10 / 2015 privind "Proiectul de demolare si construire cladire noua Camin cultural din satul Jugureni, com. Jugureni, jud. Prahova" 2015-03-06
9 / 2015 privind aprobarea organigramei 2015-03-06
8 / 2015 privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2015 2015-02-06
7 / 2015 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru primarie 2015-02-06
6 / 2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 2015-02-06
5 / 2015 privind acordarea unui ajutor de inmormantare in valoare de 350lei d-nei Nitu Cornelia pentru decesul mamei sale 2015-01-26
4 / 2015 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de la interziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare, constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre contribuabili 2015-01-26
Înapoi