Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2015 privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Brancus Tudor 2015-10-13
28 / 2015 privind acordarea unui mandat special dlui. Marcoceanu Constantin, reprezentantul Comunei Jugureni, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" 2015-10-13
27 / 2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Radu Aurica 2015-10-13
26 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-10-13
25 / 2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 9 privind organigrama comunei Jugureni 2015-09-15
24 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-09-15
22 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-07-21
21 / 2015 privind modificarea Anexei 7 - "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jugureni, insusita prin HCL nr. 17/2008 si aprobata prin HG nr. 1359/2001 2015-07-15
20 / 2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Plesea Marian Danut 2015-06-22
19 / 2015 privind casarea unui autoturism Espero 2015-06-22
18 / 2015 privind aprobarea consumului lunar de carburant necesar pentru autoturismul din dotarea Consiliului local al comunei Jugureni 2015-06-22
17 / 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-06-22
16 / 2015 privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta, in intravilan si extravilan 2015-05-28
15 / 2015 privind aprobarea regulamentului de inregistrare a mopedelor, masinilor si utilajelor autopropulsate sau tractate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere tractoare care nu se supun inmatricularii 2015-05-28
14 / 2015 privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat din sectorul agricol si eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015-05-28
Înapoi