Cadrul fizico-geografic

 

Cadrul natural

Se caracterizează prin denivelări mari,traversate perpendicular de văi ce îi prezent prezintă eroziuni pronunțate pe firele principale.Teritoriul comunei Jugureni are altitudinea între 240 m la gârla Băilor Boboci și Vârful Jugureni, pe dealul Mălinului de 595 m.Sub aspectul litologic,zonă aparține formațiunilor Levantine (terțiar) caracterizate prin depozite sedimentare.
 

Clima  
Clima ce caracterizează teritoriul comunei Jugureni este temperat continentală. Regimul climatic general se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantități medii de precipitații, nu prea importante, care cad în mare parte sub formă de averse și prin ierni relativ reci, marcate la intervale regulate, atât de viscole puternice cât și de relative încălziri frecvențe.
 
Apa
Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei face parte din bazinul rA¢ului Buzău, integrându-se în complexul hidrologic Buzău-Calmatui. În zonă satului Marginea Pădurii se formează pârâul "Între izvoare" care merge către satul Boboci. Pe cursul acestui pârau apăr izvoarele balneologice ce au folosit și se folosesc pentru vindecarea multor afecțiuni. Din datele culese în anul 1968 de Ia Institutul de Balneologie, reiese că sunt patru izvoare cu efecte terapeutice mai importante:

  • izvorul cu iod, apa clorurată, sodică, hiperonică
  • izvorul sărat cu apa clorurată, slab bicarbonate sodică, hipertonică
  • izvorul nou sulfuros nr. 1 care are apă sulfuroasă clorurată sodică, hipertonică. 

 
Solul 
Solul predominant este colinar.
       
Resurse
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, vii, produse animaliere și vegetale).

Înapoi