Economia

 

Structura economică a comunei Jugureni


Condițiile naturale de relief au determinat funcțiunile economice ale comunei.

Comuna Jugureni, încadrată în zona estică a județului din care face parte, zonă cu funcțiune dominantă agricolă, şi‐a dezvoltat complex această ramură economică, valorificând favorabil fondul funciar şi microclimatul existent, cu ramurile pomicultură, cultura cerealelor şi zootehnie.

Unul din indicatorii de referință la nivel de IMM este productivitatea muncii. În anul 2011, în România, productivitatea muncii era de 27.823 euro/persoană. Unul din obiectivele prezentate în Planul Național de Dezvoltare este creşterea productivității muncii până la 50.000 euro/persoană până în anul 2015.

Pentru a creşte productivitatea muncii este necesară implementarea unor programe care să dezvolte spiritul antreprenorial, fapt ce ar duce la dezvoltarea societăților, crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economică în ansamblu. 

 

 

Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei


Industrie

Potențialul economic industrial al comunei Jugureni este redus, dar există rezerve de creştere, atât calitativă, cât şi cantitativă.


Noi unități pot fi construite, preponderent cu funcțiunea de mică industrie (industrie prelucrătoare şi depozitare), acestea putând utiliza forța de muncă locală disponibilă.


Comerţ

Activitatea comercială se desfăşoară în unități comerciale particulare.


Servicii

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi un număr de meseriaşi şi prestatori de servicii, care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 300/2004. 

 

Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jugureni - jud. Prahova

Înapoi