Infrastructura

Infrastructură în comuna Jugureni

 

Infrastructura de transport

Pe raza comunei Jugureni nu sunt drumuri de interes național, cel mai apropiat fiind DN 1B, la o distanță de aproximativ 20 km, ce face legătura dintre Ploieşti şi Buzău.

Comuna este traversată de următoarele drumuri:

‐ DJ 100H ‐ DJ 104N ‐ DJ 102R ‐ DC 72

‐ DC 71A
Drumurile necesită reparații şi extindere în unele sate ale comunei.

Comuna nu are acces direct la calea ferată, acesta făcându‐se doar prin Gara Mizil. 

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet

Rețeaua de telefonie fixă din comună este reprezentată de Romtelecom, iar rețeaua de telefonie mobilă este cea de la nivel național şi asigurată de: Orange, Vodafone etc. Furnizorii de servicii de Internet sunt Cosmote, Vodafone şi Orange.

La nivelul comunei Jugureni, în toate satele, şcolile, grădinițele, cabinetele medicale şi primăria au acces la conexiuni de Internet.

 

Infrastructura tehnico­edilitară a comunei Jugureni

Alimentarea cu apă potabilă

În prezent, o parte din satele comunei Jugureni beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, în lungime de 6200 metri, din care 4100 metri în satul Jugureni şi 2100 metri în satul Marginea Pădurii.

Locuitorii din satele Boboci şi Valea Unghiului utilizează fântânile individuale. Debitul acestor ape nu este constant, el fiind dependent de cantitatea de precipitații căzută pe suprafața terenului. Sistemul de alimentare din fântâni prezintă dezavantajele majore ale expoatării stratului de apă freatic, şi anume:

‐ debite reduse;
‐ potabilitate incertă;
‐ lipsa măsurilor de protecție sanitară;
‐ riscul infestării cu agenți patogeni;
‐ riscul poluării cu diverse substanțe chimice, ca urmare a utilizării

îngrăşămintelor pentru combaterea dăunătorilor în agricultură şi silvicultură.


Este necesară extinderea sistemului de alimentare centralizat, pentru creşterea gradului de confort a cetățenilor şi atragerea de potențiali investitori în domeniul prelucrării produselor agricole realizate în Jugureni.

Rețelele de distribuție vor asigura apa necesară utilizatorilor în cantitatea, calitatea şi la presiunea cerută, conform normativelor în vigoare. Pentru sectorizarea rețelei, se vor prevedea cămine cu vane.

 

Alimentarea cu energie electrică

Reţeaua electrică deserveşte 99,5 % din totalul locuințelor din comună. Satele comunei Jugureni sunt alimentate cu energie electrică din sistemul național, prin intermediul posturilor de transformare de tip aerian.


Alimentarea cu gaze

Comuna Jugureni nu beneficiază de rețea de distribuție a gazelor naturale.

Asigurarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă menajeră se poate asigura pentru clădiri social – culturale cu centrale termice proprii, funcționând cu combustibil lichid, pentru locuințe individuale încălzirea făcându‐se cu sobe sau cu microcentrale proprii.

Este necesară înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale, atât pentru utilizatorii individuali, cât şi pentru agenţii economici şi instituţiile de pe raza comunei.


Canalizare

În prezent, evacuarea apelor uzate menajere din gospodării se face descentralizat, prin latrine uscate, fose septice şi puțuri absorbante.

Având în vedere situația existentă, se menționează că este strict necesară respectarea legislației privind protecția apelor, prin realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate, care să permită racordarea gospodăriilor comunei şi a obiectivelor existente şi propuse în zonă.

Este necesară înfiinţarea sistemului de canalizare pentru înlăturarea efectelor negative asupra mediului, generate de lipsa acesteia şi creşterea gradului de confort a cetăţenilor.


Locuinţe

La nivelul comunei Jugureni, datele furnizate de Institutul Național de Statistică au arătat că pe raza comunei sunt 560 locuințe, cu o suprafață totală de 17.150 m.p.

 

Toate locuințele centralizate la nivelul comunei, doar se află în proprietae privată. În ultimii ani, s‐au eliberat 2 (în anul 2009), 2 (în anul 2010) şi 1 (în 2011) autorizații de construire şi au fost finalizate 2 locuințe (în 2009), 2 locuințe (în 2010), 1 locuințe (în 2011), toate în proprietate privată.

Având în vedere că fondul locuibil este într‐o stare medie şi indicii de locuire indică un confort sub media pe județ, se apreciază că populația va continua îmbunătățirea nivelului de confort al locuințelor existente prin reparare, consolidare, modernizare, extinderi ale spațiului locuibil, dar şi extinderea lucrărilor de alimentare cu apă şi introducerea alimentării cu gaze şi a canalizării.

 

 

Infrastructura sanitară

În anul 2012, infrastructura sanitară a comunei Jugureni se prezintă astfel:

1 cabinet medical individual.

Personalul medical este format din: 1 medic de familie;
2 cadre personal mediu sanitar.

În ceea ce priveşte numărul de persoane ce revin la o unitate sanitară, în comuna Jugureni revin mai multe decât numărul de persoane ce revin la un cabinet medical la nivelul județului, ceea ce înseamnă că în comună infrastructura sanitară necesită îmbunătățiri pentru dezvoltarea acesteia.

În cazul cabinetelor stomatologice şi a farmaciilor, situația este şi mai grea, comuna neavând acces la astfel de servicii. 

 

Instituţii publice

Instituțiile publice din cadrul comunei sunt primăria şi consiliul local, poliția MAI şi poliția locală, precum şi oficiul poştal. 

 

 

Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jugureni - jud. Prahova

Înapoi