Monumente

La circa 1 kilometru de satul reşedință a localității găsim „Crucea albă”, din rocă granitică, cu ornamente în basorelief, ridicată la 1783‐1786.

 

În satul Valea Unghiului se află Biserica cu hramul „Adormirea şi Sfânta Treime”, reconstruită în 1851, cu cărămida de la o biserică mai veche. A fost restaurată în 1937.

În anuarul Episcopiei Buzăului se aminteşte despre o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul Dumitru”, durată prin 1851, în Valea Unghiului, care pe atunci aparținea de comuna Lapoş.

Pe raza localității sunt construite şi trei monumente ale eroilor: în satul Marginea Pădurii, lângă şcoală, înălțat în 1925, şi în satul Valea Ungiului, o cruce pentru eroii satului căzuți în primul război mondial, şi în satul Jugureni, în vecinătatea primăriei.


Pe teritoriul comunei Jugureni, se întâlnesc elemente naturale ce trebuie menținute în cadrul zonelor cu regim de protecție specială, fiind declarate monumente ale naturii:

‐ fântâna cu apă sulfuroasă – „Fântâna cu doage”
‐ fântâna cu apă sărată – „Fântâna mărului”
‐ rezervație hidrologică situată în Valea Unghiului
‐ rezervație forestieră (pădure seculară de stejar, gorun, alun) lângă

satul Boboci (4 hectare)
‐ rezervație naturală peisagistică „Vâna” (0,33 hectare)
‐ rezervația paleontologică „Piatra Cerbului” – punct forestier (1,52

hectare)
‐ nuc secular – în satul Marginea Pădurii în vârstă d 150 – 210 ani ‐ tei, situat în satul Boboci, în vârstă de 150 – 210 ani
‐ castan, situat în satul Bococi, în vârstă de 110 de ani
‐ molid, situat în satul Boboci, în vârstă de 130 de ani.


În Lista monumentelor istorice, sunt înscrise şi:

‐ situl arheologic de la Boboci, în punctul „la Biserică”, din epoca medievală;

‐ necropola din satul Boboci, din epoca medievală;
‐ aşezarea din punctul „la Biserică”, din epoca medievală;
‐ necropolă din satul Boboci, din perioada migrațiilor, sec. IV‐VII;
‐ cruce de pomenire, în satul Jugureni, în punctul „la Fântâna mărului”,

datând din 1783 – 1786.


Pe raza comunei, au fost identificate 62 de edificii cu valoare arhitecturală remarcabilă, iar dintre acestea 12 clădiri au fost propuse pentru a fi incluse în Lista Monumentelor Istorice.


În Lista monumentelor de arhitectură:
‐ casa Ana Mihai, sat Jugureni – prima jumătate a sec. XIX;
‐ casa Elena Constantinescu, sat Jugureni – începutul sec. XX;
‐ casa Eleonora Petcu, sat Marginea Pădurii – începutul sec. XX;

‐ casa Petre Crăciun, sat Marginea Pădurii – sfârşitul sec. XIX.

Complexitatea deosebită a patrimoniului urbanistic şi istorical habitatului comunei justifică înscrierea comunei Jugureni în rândul localităților administrative cu un potențial istoric valoros. 

 

Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Jugureni - jud. Prahova

Înapoi