Știri și evenimente

Anunt de licitatie

Consiliul Local al comunei Jugureni,jud.Prahova, cu sediul in comuna Jugureni,jud.Prahova str.Principala, nr.123,Cod Fiscal 2845460, telefon 0244891903, e-mail:secretar@primariajugureni.ro,in calitate de concedent,ofera spre concesionare prin procedura licitatii publice prevazute de O.U.G 54/2006, a unui spatiu cladire in suprafata de 193 m.p. si teren in suprafata de 0,376 ha situat in intravilanul satului Marginea Padurii comuna Jugureni judetul Prahova identificate in tarlaua 19 parcela 354,apartinand domeniului privat al comunei Jugureni-Prahova.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA titular al proiectului „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransamente ”propus a fi amplasat in comuna Jugureni sat Jugureni judetul Prahova. 1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,din jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.306 in zilele de luni,miercuri,joi,intre orele 900-1530 si vineri orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet WEB: http://apmh.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.10.2016.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA titular al proiectului „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransamente ”propus a fi amplasat in comuna Jugureni sat Jugureni judetul Prahova.

Informare

Aceasta informare este efectuată de: PRIMARIA COMUNEI JUGURENI JUDETUL PRAHOVA ;0244891903, ce intenţionează să solicite de la A.N.APELE ROMANE –S.G.A judetul PRAHOVA,municipiul PLOIESTI aviz de gospodărire a apelor/aviz pentru realizarea lucrarilor de Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament , in comuna Jugureni sat.Jugureni judetul Prahova localizat în comuna Jugureni judetul Prahova,. Aceasta investiţie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA anunta  publicul interest asupra depunerii solicitatii de emitere a a cordului de mediu pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament , in comuna Jugureni sat.Jugureni judetul Prahova”

propus a fi amplasat in comuna Jugureni judetul Prahova

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului:  

 - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore cantacuzino nr.306

-  la sediul Primariei comunei Jugureni

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului :Agentia  pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore cantacuzino nr.306

Anunt concurs - Politist local

Primaria comunei Jugureni scoate la concurs 1 post de politist local.

 

Pentru mai multe detalii va puteti adresa secretarului Primariei Jugureni.

Înapoi