Anunt public privind decizia etapei de incadrare
2016-10-18 08:22:35

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA titular al proiectului „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransamente ”propus a fi amplasat in comuna Jugureni sat Jugureni judetul Prahova.

 

1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,din jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.306 in zilele de luni,miercuri,joi,intre orele 9:00-15:30 si vineri orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet WEB: http://apmh.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 24.10.2016.

Înapoi